Wat zijn beleidsrapporten?

De regelgeving voorziet in 5 beleidsrapporten:
het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. De structuur, de vorm en de inhoud van de beleidsrapporten zijn bepaald door de regelgeving.

Dit zijn de rapporten waarover de gemeenteraad beslist.

Daarnaast wordt alle begeleidende informatie en documentatie opgenomen in de toelichting van het beleidsrapport.